Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
21 postów 65 komentarzy

Konfederacja Rzeczpospolitej Blogerów i Komentatorów - KRBK

KonfederacjaBlogerów - Celem Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów i Komentatorów (KRBK) jest wspieranie inicjatyw środowiska blogerów i komentatorów, jego reprezentacja i ochrona praw. Konfederacja działa na zasadach równości, wolności, wzajemnego szacunku.

Interwencja w sprawie Goczyńskiego jutro w Sądzie Okręgowym w Gliwicach

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jutro (9 stycznia 2013 roku) o godz. 10.30 w sali 305 Sądu Okręgowego w Gliwicach rozpatrywane będzie Zażalenie Bogdana Goczyńskiego na postanowienie o aresztowaniu. Wysłaliśmy pismo interwencyjne w tej sprawie. Was też prosimy, dołączcie do akcji.

 

 

 

Szanowny Pan Przewodniczący
SSO Andrzej Ziębiński
VI Wydział Karny-Odwoławczy
Sąd Okręgowy w Gliwicach

so.gliwice@gliwice.so.gov.pl
______________________________

Dotyczy: sygn. akt. Sądu Okręgowego w Gliwicach VI Kz 8/13, posiedzenie w dniu 9 stycznia 2013 roku, godz. 10.30 sala 305
 sygn. akt  Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach II K 649/11
                

Działając na podstawie Art. 41 a § 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju Sądów Powszechnych (Dz. U. 01.98.1070)

uprzejmie przedkładamy do akt niniejszej sprawy prośbę o uwzględnienie Zażalenia wybitnego blogera i dziennikarza obywatelskiego pana Bogdana Goczyńskiego na postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2012 roku sygn. akt II K 649/11 o tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące.


Uzasadnienie

Jesteśmy przekonani, że uchylenie tego Postanowienia jest zasadne i konieczne m.in. z następujących powodów:

Bogdan Goczyński został zaaresztowany w postępowaniu sądowym Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach sygn. II K 649/11 z oskarżenia prywatnego byłej żony na podstawie kontrowersyjnego Art. 212 kk. O usunięcie tego artykułu z kodeksu karnego zabiega od dawna opinia publiczna i Fundacja Helsińska (zob. kampania społeczna „Wykreśl 212 kk”). Nie bez znaczenia jest fakt, że w dniu 22 listopada 2012 roku RPO prof. Irena Lipowicz złożyła skargę konstytucyjną w sprawie art. 212 kk, domagając się  jego zmiany w postaci usunięcia kary pozbawienia wolności za pomówienie. W tych okolicznościach stosowanie tymczasowego aresztowania jawi się jako sankcja rażąco nieproporcjonalna do rangi zarzucanego czynu.

Sąd w Tarnowskich Górach, który prowadzi postępowanie sygn. II K 649/11 przeciwko B. Goczyńskiemu z prywatnego oskarżenia mediator sądowej K. Gaworek-Goczyńskiej, wydał Postanowienie o aresztowaniu go na 2 miesiące z powodu niestawiania się oskarżonego na rozprawy. Pomijając fakt, czy Goczyński otrzymywał wezwania na rozprawy, czy też nie, oczywistym jest niestosowanie się przez Sąd do zasady ultima ratio, nakazującej w pierwszej kolejności przymusowo doprowadzić oskarżonego do Sądu, a dopiero, gdyby to okazało się niemożliwe, pozwalającej zastosować areszt.

Z wysokim prawdopodobieństwem  duży udział w wydaniu błędnego – w naszej ocenie - Postanowienia o aresztowaniu Bogdana Goczyńskiego ma Policja, która już w pierwszej połowie ubiegłego roku twierdziła, że Goczyński ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, co nie miało miejsca, a co spowodowało, że został zaaresztowany i spędził w zamknięciu prawie 30 dni. Wówczas zatrzymano go do budzącej wielkie wątpliwości sprawy Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli sygn. III K 1309/07,  w której jest oskarżany o niepłacenie alimentów w wysokości 7.000 zł na 2 córki bliźniaczki (obecnie 13-letnie), mimo, że od 7 lat pozostaje bez pracy i jest poważnie chory, a wysokość zasądzonych alimentów nie pozostaje w żadnej relacji do uzasadnionych potrzeb dzieci, ani realiów ekonomicznych w Polsce.

W przypadku Bogdana Goczyńskiego twierdzenie, że nie można go przymusowo doprowadzić do Sądu jest całkowicie bezpodstawne.  Goczyński stale przebywa w swoim domu pod znanym Policji adresem i nikt nie ma żadnych trudności, aby się z nim skontaktować. Goczyński jest znanym blogerem i dziennikarzem, zaangażowanym w rozmaite działania publiczne. O tym, że Policja doskonale wie, co robi, świadczy m.in. fakt zatrzymania go na terenie Sądu podczas licytacji należącego do niego mieszkania z wniosku egzekucyjnego jego eks-małżonki o 7 tysięcy złotych alimentów na dwójkę dzieci. Dodać też należy, że była żona konsekwentnie uniemożliwia Goczyńskiemu kontakt z dziećmi, co władze (w tym sądowe w Tarnowskich Górach) akceptują, pomimo wielu interwencji blogera, także w ostatnim czasie.

Budzi wątpliwość, że Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach nie wyłączył się z prowadzenia sprawy sygn. II K 649/11, mimo że oskarżycielka prywatna Katarzyna Gaworek-Goczyńska jest mediatorem sądowym w pobliskich sądach (Katowice, Bytom) i mieszkanką Tarnowskich Gór. W tych okolicznościach sądzenie Bogdana Goczyńskiego przez Sąd w Tarnowskich Górach jest traktowane w odbiorze społecznym jako nieobiektywne i może mieć wysoce negatywny wpływ na dobro wymiaru sprawiedliwości.

Wprawdzie instytucja przewidziana w Art. 37 kpk ma charakter wyjątkowy i nie powinna być nadmiernie wykorzystywana /por. m.in. OSNKW: 3-4/1994, poz. 20; 1-2/0996, poz. 6/, ale „dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga eliminowania sytuacji, które mogą wywoływać u uczestników postępowania lub u postronnych obserwatorów procesu przeświadczenie — choćby mylne — o niemożności bezstronnego rozpoznania danej sprawy”/2003.12.10.

Po zaaresztowaniu Bogdana Goczyńskiego miały też miejsce inne fakty, stawiające pod znakiem zapytania obiektywizm Sądu I-szej instancji, do tej pory niewyjaśnione pomimo zapytań prasowych. Między innymi, chociaż upłynęły już 3 tygodnie od chwili zatrzymania, pan Bogdan Goczyński nie mógł się zobaczyć ze swoją adwokatką, gdyż miały miejsce całkowicie niezrozumiałe perturbacje z doręczeniem zgody na widzenie do aresztu Warszawa-Mokotów.

Jako przedstawiciele internetowej opinii publicznej mamy nadzieję, że Sąd Okręgowy w Gliwicach uzna, że nie ma podstaw do dalszego przetrzymywania w areszcie pracowitego i utalentowanego inżyniera Bogdana Goczyńskiego, który po wielu latach emigracji powrócił do Polski, obecnie poważnie chorego. Konflikty o pieniądze, które generuje ustawicznie jego była żona, nie stanowią w naszej ocenie powodu do stosowania najsurowszych środków przymusu w wątpliwych procesach sądowych.


Dodatkowe materiały:
//rebeliantka.nowyekran.net/post/83262,bogdan-goczynski-zatrzymany-w-sadzie-licytacja-jego-mieszkania-podczas-jego-nieobecnosci

//rebeliantka.nowyekran.net/post/83599,bogdan-goczynski-aresztowany-na-2-miesiace


//rebeliantka.nowyekran.net/post/83999,czy-atak-policyjno-sadowy-tylko-na-tworce-obywatelskiego-sadu-przysieglych-czy-takze-na-sad

//rebeliantka.nowyekran.net/post/84494,kiedy-policja-wyjasni-dlaczego-dezinformuje-sady-w-sprawie-goczynskiego

//rebeliantka.nowyekran.net/post/84758,goczynski-przepadl-w-wieziennych-lochach-nikt-go-nie-widzial-od-17-grudnia

//rebeliantka.nowyekran.net/post/85137,aroganckie-wymysly-wladz-wiezienniczych-w-warszawie-ukrywaja-co-dzialo-sie-z-goczynskim-w-areszcie-na-mokotowie


---------------------------------------

Zachęcamy wszystkich do przesyłania podobnych pism na adres Sądu Okręgowego w Gliwicach: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl. Pismo musi być wysłane najpóźniej wcześnie rano, tak aby mogło być dołączone do akt przed posiedzeniem o godz. 10.30.  Można się też upewnić telefonicznie, czy administracja przekazała pismo.

Działamy w ostatniej chwili, gdyż dopiero dzisiaj nadano sygnaturę sprawie, a jeszcze o 12-tej nie był znany termin posiedzenia. Po 12-tej okazało się, że posiedzenie jest jutro w godzinach porannych.

  

KOMENTARZE

 • Będę tam jutro
  i apeluję do wszystkich, którzy mogą dojechać - bądźcie obecni.
 • Tak się nie przestrzega w Sądach prawa procesowego
  http://www.youtube.com/watch?v=rA4LQ3VVocI&noredirect=1
 • @Rebeliantka 19:53:32
  Z bólem serca muszę niestety stwierdzić, że nie dam rady dojechać. Dołączam się do pisma. pozdrawiam
 • @Obywatel Prawa 21:41:45
  Goczyński będzie wdzięczny z powodu każdej formy poparcia.
 • @Spisek Teoretyczny 21:44:59
  Zakładając człowieku że masz cień racji w tym co piszesz (ja uważam, że nie masz!) to metody i postępowanie w sprawie B.G. przez organa państwowe poczynając od Sądów poprzez policję a kończąc na służbie więziennej BUDZĄ POWAŻNE WĄTPLIWOŚCI CO DO ZASADNOŚCI. Prosiłbym nie przewracać kota ogonem!
 • @Spisek Teoretyczny 21:44:59
  Usunęłam Pański wpis, gdyż zawiera on nieweryfikowalne pomówienia, formułowane wobec uwięzionego człowieka, który nie może się bronić.
 • @Rebeliantka 22:49:50
  Popieram. Do kościoła na ogół nie chodzę, ale dziś za B.G. się pomodlę! Sprawiedliwość musi zwyciężyć!!!
 • @Obywatel Prawa 23:29:46
  Tak, teraz pozostaje nam już tylko się modlić.
 • Sędziowie w Polsce nie znają logiki,
  nie posiadają umiejętności prawidłowego rozumowania, brak im wiedzy ogólnej i doświadczenia życiowego. Pomimo tego wydają wyroki W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=P_27fHuMPbE


  Art. 7 k.p.k. Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

  Sędziowie i prokuratorzy w Polsce czują się bezkarnie, lecz patologiczny system władzy im na to pozwala, a nawet tak jak to jest w przypadku prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy sędzi Beaty Stój promuje.
 • Tylko "troszke" na temat
  Przepraszam ze skopiowałem komentarz spod postu o wyludnianiu kraju lecz wydaje mi się ten anonimowy wpis bardzo interesujący.

  "Za rozpad rodziny odpowiadają SĄDY RODZINNE, które od lat 60-tych DEMORALIZUJĄ kobiety przez stronnicze traktowanie mężczyzn w sprawach rozwodowych. Kobiety to wiedzą, że jakie by nie były, to dostaną i dzieci i alimenty w postaci kasy. Taka perspektywa niestety MOTYWUJE wiele kobiet do rozwodu. W ten sposób kobiety stały się WŁAŚCICIELKAMI DZIECI w rodzinach, a tym samym głowami rodzin - w Polsce bez parytetów we władzach państwowych powstał faktyczny MATRIARCHAT. Doprowadziło to do sytuacji, że za wychowanie kolejnego pokolenia odpowiadają matki. One także odpowiadają za brak wychowania ojcowską ręką zarówno dzieci żyjących w małżeństwach, jak i poza nimi. Wszystkie dzieci powinny być wychowywane zarówno przez matki, jak i ojców. Mężczyźni natomiast boją się angażować w małżeństwa czy też wychowanie, bo wiedzą, że przy byle okazji stracą i żonę i dzieci (2/3 pozwów o rozwód składają kobiety). RZĄD POWINIEN ZMIENIĆ USTAWY, aby zmieniło się orzecznictwo - sytuacja początkowa stron przed sądem powinna być taka, że sąd zasądza dzieci do przebywania na pewien okres w domu matki i ten sam okres w domu ojca - bez alimentów. Aby zwiększyć/zmniejszyć ilość czasu dla danego rodzica należałoby przed sądem UDOWODNIĆ taką konieczność. Dodatkowo małżonek, który do tej pory więcej zarabiał/pracował, powinien dla równowagi początkowo zabierać dzieci do siebie na dłuższe okresy, aby pozwolić drugiemu rodzicowi rozwinąć się zawodowo. Tylko taki system zatrzyma postępującą falę rozwodów oraz demoralizacji społeczeństwa, ponieważ rozwody przestaną być opłacalne dla kobiet i WYMUSZĄ WYDOROŚLENIE dla mężczyzn. Zmiana orzecznictwa sądów rodzinnych jest kluczowa w kwestii odbudowania moralności naszych rodzin."
 • @Stara Baba 08:04:29
  Mój Boże masz całkowitą rację. Winna być wprowadzona zasada wzajemności w stosunku do dzieci i rodziców. Te nasze niezbyt kochane państwo robi co chce i jak chce. Sądy rodzinne są zdominowane przez
  sędziów- kobiety. Już na starcie w sądzie, ojciec ma zabetonowane nogi przez sąd. Nie ma prawie żadnych praw. Jest jakby dodatkiem niechcianym przez sąd. Bo w końcu ojciec musi być na sprawie :-(((
 • VI Kz 8/13 09/01/2013 g. 10;30, sala 305, SPRAWA BARDZO PILNA, proszę o dostarczenie do adresata SSO Andrzeja Ziembińskiego
  wysłano do SĄDU w GLIWICACH, 09/01/2013 o 8 min 23
  potwierdzenie prywatne o 8 min 25
  potwierdzenie SĄDU......o 11 min 23
  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  o 2013-01-09 08:25

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2013-01-09 11:23

  UWAGA to wcele nie świadczy ani o przeczytaniu dokumentu, ani o wydrukowaniu jego.
  To tylko świadczy o tym, że ktoś odfajkował ŻE DOSZŁO do sądu.

  no cóż, "tylko"
  3 godziny po fakcie wysłania
  1 godzinę po otwarciu rozprawy która pewnie od dawna się zakończyła.

  Pomyślałam sobie, a gdyby wykonywano własnie wyrok śmierci i byłoby to uniewinnienie.
  Na całe szczęście, że nie ma wyroków śmierci.

  Tak czy inaczej, moje poparcie-prośba na nic się nie zdało.
 • z ostatniej chwili.
  "Goczyński ma uchylony areszt, chociaż dalej posiedzi, bo w międzyczasie jakiś wyrok mu odwieszono." Humpty Dumpty
 • Uchyle nie
  Czy może przedłużyć areszt, złe zachowanie w stosunku do przymusowych przełożonych?
 • @Andrzej Słonawski 15:09:37 Uchylono areszt, a siedzi ?!
  To jakaś misterna robota.
  Jednak jak uchylono, czyli jedno pewne żle postąpiono, zawsze coś.
 • @mer 21:33:16 & All
  Wszystkie informacje są tutaj:

  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/85325,areszt-goczynskiego-uchylony-wiezienie-w-sprawie-ii-k-856-07
 • @detektywmjarzynski 06:42:16
  Nie znają, gdy nie potrzebują. Ale gdy trzeba, to odzyskują jej znajomość ;)
 • @Stara Baba 08:04:29
  Super trafny cytat!
 • @kanton 10:53:19
  Właśnie!
 • @Rudolf 12:02:34
  Chyba jednak się zdało !!!
 • @goodness 16:29:10
  Nie!
 • Dziękuję
  Wszystkim, którzy byli obecni w Gliwicach i Wszystkim, którzy napisali w sprawie Bogdana Goczyńskiego do Sądu.
 • SZOK, oto za co tak naprawdę zamkneli Goczyńskiego
  oto co napisał na NE, Pan Goczyński TUŻ przed aresztowaniem w artykule, który zatytułował,
  "Jak tępa mafia wymiaru robi Polaków w trąbę";
  cytuję

  "Poprzez fakt, że akty własności w Polsce nie istnieją, a są jedynie rejestry w sądach, mafia za pomocą zapisu w księdze wieczystej może praktycznie dowolną osobę pozbawić jej własności, i to robi. Najlepiej jeśli delikwent nic nie wie o przekręcie i jest na przykład za granicą a posiada dom w Polsce. Po przyjeździe do domu może nie być wpuszczonym, bo to nie będzie już jego własność."

  Dopiero dziś przeczytałam zupełnie przypadkowo artykuł Bogdana Goczyńskiego .
  Ewidentnym jest że GOCZYŃSKI dotknął najbardziej "śmierdzącej" sprawy jaka obecnie wybuchnie w Polsce; H I P O T E K I
  Panowie którzy zatrzymali go 17/12/2012 roku , nie zostali poinformowani, że SPOŁECZEŃSTWO "dopatrzyło" się przekrętu.
  Że inni już też wyniuchali skandal, tylko jeszcze o tym nie powiadomili.
  Proszę poszukać na NE sprawa pana DESKA i tam w komentarzach opisane są "NIEKTÓRE" przekręty Hipoteczne.
  Czyżby Goczyński był jasnowidzem !!!!!!
  Ruszył HIPOTEKĘ,
  Postanowiono mu zamknąć usta.

  MAFIA ADMINISTRACYJNA przestała panować nad sytuacją, za dużo zrobiła klonów.
  Klony teraz kradna na własną rękę.

  A Goczyńskiego to wypuśćcie, bo jest bardziej "SZKODLIWY" w Areszcie niż na wolności.
  Jak mu się coś stanie , a zdrowie na kruche, to zrobicie z niego BOHATERA ...
 • @Rudolf 14:02:34
  Istotne uwagi. Dziękujemy.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY